Belangrijkste kenmerken van het Bod

 • Bod in contanten van EUR 21,00 per aandeel (te verminderen met het totale brutobedrag van het dividend per aandeel, voor aandelen aangeboden tijdens de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod)
 • TPG bezit nu onrechtstreeks via de Bieder een totaal van 95,95% van de aandelen in Intervest. De drempel voor een vereenvoudigd uitkoopbod onder de Belgische overnamewetgeving is daarmee bereikt.
 • 52,2% premie ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 5 oktober 2023, de laatste dag voorafgaand aan de opschorting van de handel in het aandeel Intervest door de FSMA op 6 oktober 2023
 • 47,8% premie over de laatste 1-maands volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP), 52,2% premie over de laatste 3-maand VWAP, en 38,9% premie over de laatste 6-maand VWAP
 • Steun van drie van de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap die onherroepelijke verbintenissen zijn aangegaan om hun aandelen aan te bieden in het bod (die samen 16,12% van de aandelen in Intervest vertegenwoordigen)
 • Unanieme steun van de Raad van Toezicht en de Directieraad van Intervest
 • De initiële aanvaardingsperiode voor aandeelhouders om hun aandelen aan te bieden begon op 18 januari 2024 en eindigde op 21 februari 2024.
 • TPG heropende vrijwillig de aanvaardingsperiode van het Bod op 28 februari 2024 tot 28 maart 2024.
 • De betaling van de biedprijs voor de aandelen die werden ingebracht in de bijkomende aanvaardingsperiode zal plaatsvinden op 18 april 2024.
 • Ingevolge de resultaten van de bijkomende aanvaardingsperiode, heeft TPG het Bod heropend als een vereenvoudigd uitkoopbod met aanvaardingsperiode van 4 april 2024 tot 25 april 2024. De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden op of voor 2 mei 2024 bekendgemaakt
 • TPG kondigt ook een vermindering van de biedprijs aan met het totale brutobedrag van het dividend per aandeel (vóór enige belastingaftrek) voor financieel jaar 2023, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de algemene vergadering van aandeelhouders van Intervest die plaatsvindt op 24 april 2024. De betaling van de biedprijs van de aandelen die tijdens de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zijn ingebracht, zal gebeuren op 16 mei 2024.

Prospectus

Veelgestelde vragen van beleggers

Coverage Highlights

*Dit is een citaat dat wordt vermeld in persartikelen en als zodanig slechts een uittreksel is van het volledige rapport. Beleggers dienen het citaat op zichzelf niet te gebruiken als basis voor hun beleggingsbeslissing. Degroof Petercam vermeldt in zijn rapport dat het optreedt als Liquidity Povider voor dit bedrijf en in het verleden corporate finance diensten heeft verleend aan het bedrijf. De publicatie van de quote is gedaan door de eigenaar van de microsite en op eigen verantwoordelijkheid.