Veelgestelde vragen van beleggers (FAQ)

Veelgestelde vragen over het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op alle uitstaande aandelen van Intervest Offices & Warehouses NV (Intervest) die nog niet in het bezit van TPG zijn (het Bod)

 

 1. Wie zijn European Real Estate Holdings NV (de Bieder) en TPG?
  • European Real Estate Holdings NV is een entiteit die volledig wordt gecontroleerd door TPG Real Estate Partners (TREP), het specifieke vastgoedinvesteringsplatform van TPG.
  • TREP maakt deel uit van TPG’s gediversifieerde vastgoedplatform. TREP heeft ruime ervaring in het samenwerken met managementteams om vastgoedplatforms van hoge kwaliteit te bouwen en te laten groeien, met bijzondere expertise in de logistieke sector.
  • TPG is een wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder met USD 212 miljard aan activa onder beheer en beleggings- en operationele teams over de hele wereld. De onderneming werkt al 30 jaar samen met innovatieve bedrijven in verschillende sectoren om ze te helpen groeien. TPG is genoteerd op NASDAQ.

 

 1. Wanneer werd de transactie aangekondigd?
  • Het vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen van Intervest werd aangekondigd op 17 oktober 2023. Meer informatie, waaronderpersberichten van TPG , is beschikbaar op bid-co-offer.be.

 

 1. Wat is de Biedprijs?
  • Het voorstel biedt de aandeelhouders van Intervest een vergoeding volledig in contanten van EUR 21,00 per aandeel.
  • De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van 52,2% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 5 oktober 2023 (de Referentiedatum), de laatste dag voorafgaand aan de opschorting van de handel in het aandeel Intervest door de FSMA op 6 oktober 2023, alsook een premie van 47,8% over de laatste 1-maands volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP), 52,3% over de laatste 3-maand VWAP en 38,9% over de laatste 6-maand VWAP.
  • Ingevolge de resultaten van de bijkomende aanvaardingsperiode, heeft TPG het Bod heropend als een vereenvoudigd uitkoopbod met aanvaardingsperiode van 4 april 2024 tot 25 april 2024. De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden op of voor 2 mei 2024 bekendgemaakt. Aandeelhouders die nog niet hebben ingebracht in het bod kunnen dat alsnog doen tijdens het vereenvoudigd uitkoopbod.
  • TPG kondigt ook een vermindering van de biedprijs aan met het totale brutobedrag van het dividend per aandeel (vóór enige belastingaftrek) voor financieel jaar 2023, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de algemene vergadering van aandeelhouders van Intervest die plaatsvindt op 24 april 2024. De betaling van de biedprijs van de aandelen die tijdens de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zijn ingebracht, zal gebeuren op 16 mei 2024.

 

 1. Steunen de Raad van Toezicht en de Directieraad van Intervest het Bod?
  • Ja, de Raad van Toezicht van Intervest steunt het Bod unaniem en beveelt haar aandeelhouders aan het Bod te aanvaarden. Zie de memorie van antwoord van de Raad van Toezicht van Intervest (https://www.intervest.be/nl/overnamebod ) en de door Intervest gepubliceerde aankondiging.
  • Zoals uiteengezet in bovenvermelde aankondiging, wordt het Bod ook gesteund en aanbevolen door de Directieraad van Intervest.

 

 1. Waar kan ik het prospectus en de aanvaardingsformulieren vinden?
  • Elektronische versies van het prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn online beschikbaar op bid-co-offer.be, onder “Key Documents.”
  • Elektronische versies van het prospectus en de aanvaardingsformulieren zijn ook beschikbaar op de volgende websites: bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (in het Frans en het Engels), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (in het Nederlands en het Engels) en www.kbc.be/intervest(in het Nederlands, Frans en Engels).
  • Het prospectus en de aanvaardingsformulieren kunnen ook kosteloos worden verkregen aan de loketten van BNP Paribas Fortis NV of telefonisch bij BNP Paribas Fortis NV op het nummer +32 2 433 41 13.
  • Voorafgaand aan de opening van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod werden de aanvaardingsformulieren aangepast om de vermindering van de biedprijs met het totale brutobedrag van het dividend per aandeel (vóór enige belastingaftrek) voor financieel jaar 2023, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de algemene vergadering van aandeelhouders van Intervest die plaatsvindt op 24 april 2024, te weerspiegelen.

 

 1. Welke acties moeten aandeelhouders nemen indien zij het Bod willen aanvaarden en hun aandelen aanbieden?
  • Aandeelhouders kunnen hun aandelen aanbieden door het invullen en indienen van een Aanvaardingsformulier uiterlijk om 16:00 CET op 25 april 2024, of een eerdere uiterste datum die kan worden vastgesteld door de financiële tussenpersoon van de betreffende aandeelhouder.
  • Aandelen die niet zijn aangeboden vóór de het einde van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zullen van rechtswege aan de Bieder worden overgedragen aan het einde van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod, met consignatie van de fondsen die nodig zijn voor de betaling van de biedprijs voor de aandelen die niet zijn ingebracht ten gunste van de betrokken aandeelhouders bij de Deposito- en Consignatiekas.
  • De Aanvaardingsformulieren zijn beschikbaar voor aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen op bid-co-offer.be, onder Key Documents. Aandeelhouders die zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde aandelen houden, moeten voor elk type aandelen een apart formulier invullen.
  • Aanvaarding van het Bod is kosteloos indien het gedaan wordt via BNP Paribas Fortis NV, die optreedt als de Loketinstelling in het kader van het Bod.
  • Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen aanhouden, moeten de financiële tussenpersoon waar deze aandelen worden aangehouden, instrueren om de aandelen rechtstreeks over te dragen van hun effectenrekening naar de Loketinstelling. De betaling voor de gedematerialiseerde aandelen zal worden verwerkt door Euroclear of de relevante financiële tussenpersoon na ontvangst van de fondsen van de Loketinstelling.
  • Aanvaardingen van aandelen op naam kunnen worden gedaan door het relevante aanvaardingsformulier in te dienen bij de Loketinstelling via cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com. Betaling voor de geregistreerde aandeelhouders zal rechtstreeks door de Loketinstelling worden overgemaakt naar het IBAN dat in het aanvaardingsformulier is vermeld.
  • Als u een Intervest aandeelhouder bent die het Bod wil aanvaarden en u twijfelt over de actie die u moet ondernemen, wordt u aangeraden om onverwijld uw effectenmakelaar, bank, advocaat, boekhouder of onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen.

 

 1. Moet ik vergoedingen of commissies betalen voor de aanvaarding van het Bod?
  • BNP Paribas Fortis NV treedt op als de Loketinstelling in het kader van het Bod. Aanvaarding van het Bod kan kosteloos worden gedaan bij de Loketinstelling, door het indienen van het ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier. Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen houden en wiens financiële tussenpersoon niet de Loketinstelling is, moeten zich informeren over eventuele bijkomende kosten die door deze partijen in rekening kunnen worden gebracht en zijn verantwoordelijk voor de betaling van deze bijkomende kosten.

 

 1. Wat zijn de fiscale gevolgen van het aanbieden van mijn aandelen en het ontvangen van de betaling in contanten?
  • Elke aandeelhouder dient zijn eigen belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de individuele gevolgen, met inbegrip van grensoverschrijdende gevolgen, onder de belastingwetten van hun land van staatsburgerschap, verblijf, gewone verblijfplaats of domicilie en de belastingwetten van België van het aanbieden van de aandelen in het kader van het Bod.
  • Zie sectie 8 van het prospectus voor een algemene beschrijving van bepaalde Belgische fiscale overwegingen die, op de datum van het prospectus, van toepassing zijn onder de Belgische wetgeving op de overdracht van de aandelen in het kader van het Bod.

 

 1. Wanneer ving de aanvaardingsperiode voor het vrijwillig openbaar overnamebod aan en hoe lang hebben aandeelhouders de tijd om hun aandelen aan te bieden?
  • De initiële aanvaardingsperiode ving aan op 18 januari 2024 en eindigde om 16:00 CET op 21 februari 2024.
  • TPG heropende vrijwillig de aanvaardingsperiode van het Bod op 28 februari 2024 tot 28 maart 2024
  • TPG heeft het Bod heropend als een vereenvoudigd uitkoopbod met aanvaardingsperiode van 4 april 2024 tot 25 april 2024. De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden op of voor 2 mei 2024 bekendgemaakt. Aandeelhouders die nog niet hebben ingebracht in het bod kunnen dat alsnog doen tijdens het vereenvoudigd uitkoopbod.

 

 1. Wat waren de resultaten van deaanvaardingsperiodes?
  • Tijdens de initiële aanvaardingsperiode, die eindigde op 21 februari 2024, werden 27.357.807 aandelen, die 88,75% van de aandelen van Intervest uitmaken, in het bod ingebracht (met inbegrip van de aandelen die ingevolge onherroepelijke verbintenissen tot inschrijving werden verkregen door de Bieder). In acht genomen de aandelen die TPG reeds bezit, zal TPG rechtstreeks een totaal van 89,76% van de aandelen in Intervest bezitten.
  • Tijdens de bijkomende aanvaardingsperiode, die eindigde op 28 maart 2024, werden 1.905.579 bijkomende aandelen in het bod ingebracht. In acht genomen de aandelen die TPG reeds bezat na de initiële aanvaardingsperiode, bezit TPG nu onrechtstreeks via de Bieder een totaal van 95,95% van de aandelen in Intervest. De drempel voor een vereenvoudigd uitkoopbod onder de Belgische overnamewetgeving is daarmee bereikt.

 

 1. Wanneer wordt de betaling van de Biedprijs verwacht?
  • De betaling van de biedprijs van de aandelen die tijdens de daaropvolgende aanvaardingsperiode zijn ingebracht, zal gebeuren op 18 april 2024.
  • De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden op of voor 2 mei 2024 bekendgemaakt. Aandeelhouders die nog niet hebben ingebracht in het bod kunnen dat alsnog doen tijdens het vereenvoudigd uitkoopbod.
  • De betaling van de biedprijs van de aandelen die tijdens de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zijn ingebracht, zal gebeuren op 16 mei 2024.
  • Aandelen die niet zijn aangeboden vóór de het einde van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zullen van rechtswege aan de Bieder worden overgedragen aan het einde van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod, met consignatie van de fondsen die nodig zijn voor de betaling van de biedprijs voor de aandelen die niet zijn ingebracht ten gunste van de betrokken aandeelhouders bij de Deposito- en Consignatiekas.
  • BNP Paribas Fortis NV treedt op als de Loketinstelling in het kader van het Bod. De betaling voor de gedematerialiseerde aandelen zal verwerkt worden door Euroclear of de relevante financiële tussenpersoon na ontvangst van de fondsen van de Loketinstelling. Betaling voor de geregistreerde aandeelhouders zal rechtstreeks door de Loketinstelling worden overgemaakt naar het IBAN dat in het aanvaardingsformulier is vermeld.

 

 1. Blijft Intervest beursgenoteerd?
 • Op 25 april 2024, na afloop van de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod, zullen alle Intervest aandelen worden geschrapt van de notering op Euronext Brussel

 

 1. Wanneer verwacht u dat het Bod wordt afgesloten?

Ingevolge de resultaten van de bijkomende aanvaardingsperiode, heeft TPG het Bod heropend als een vereenvoudigd uitkoopbod met aanvaardingsperiode van 4 april 2024 tot 25 april 2024. De resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod worden op of voor 2 mei 2024 bekendgemaakt. De betaling van de biedprijs van de aandelen die tijdens de aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod zijn ingebracht, zal gebeuren op 16 mei 2024.